Đăng ký

Giải câu 1 Trang 72 - Sách giáo khoa Vật lí 6

Nhiệt độ thấp nhất ghi trên nhiệt kế y tế là \(35^0C.\)