Đăng ký

Giải câu 1 Trang 78- Sách giáo khoa Vật lí 6

Nhiệt độ băng phiến giảm dần đến \(80^0C\) băng phiến bắt đầu đông đặc.