Đăng ký

Giải câu 1 Trang 76- Sách giáo khoa Vật lí 6

     Khi được đun nóng thì nhiệt độ của băng phiến tăng dần. Đường biểu diễn từ phút 0 đến phút thứ 8 là đoạn gần như thẳng nằm nghiêng lên (đoạn AB).