Đăng ký

Giải câu 5 Trang 76- Sách giáo khoa Vật lí 6

a) Băng phiến nóng chảy ở \(80^0C\), nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy của băng phiến.

b) Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến không thay đổi.