Đăng ký

Giải câu 2 Trang 78 - Sách giáo khoa Vật lí 6

- Từ phút 0 đến phút thứ 4: Đường biểu diễn là đoạn thẳng nằm nghiêng xuống (đoạn DC), nhiệt độ băng phiến (ở thể lỏng) giảm dần.

- Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7: Đường biểu diễn quá trình băng phiến đông đặc là đoạn thẳng nằm ngang (đoạn CB).

- Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15: Đường biểu diễn là đoạn thẳng nằm nghiêng xuống (đoạn BA), băng phiến (ở thể rắn) và nhiệt độ giảm dần.