Đăng ký

Giải câu 5 Trang 72- Sách giáo khoa Vật lí 6

Nhiệt độ được ghi màu đỏ là chỗ \(37^0C.\)