Đăng ký

Giải câu 6 Trang 73 - Sách giáo khoa Vật lí 6

Nhiệt độ thấp nhất ghi trên nhiệt kế là: \(-10^0C.\)