Đăng ký

Giải câu 7 Trang 73- Sách giáo khoa Vật lí 6

Nhiệt độ cao nhất ghi trên nhiệt kế là: \(120^0C.\)