Đăng ký

Giải câu 6 Trang 79- Sách giáo khoa Vật lí 6

Trong việc đúc tượng đồng có những quá trình chuyển thể là:

- Đun nóng chảy đồng: Từ thể rắn biến thành thể lỏng.

- Để đồng nguội lại thành tượng: Từ thể lỏng thành thể rắn.