Đăng ký

Giải câu 3 Trang 78 - Sách giáo khoa Vật lí 6

- Từ phút 0 đến phút thứ 4 nhiệt độ của băng phiến giảm dần.

- Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7 thì nhiệt độ băng phiến không thay đổi.

- Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15 nhiệt độ băng phiến tiếp tục giảm.