Đăng ký

Giải câu 9 Trang 10 - Sách giáo khoa Vật lí 6

a) 1 = (1) 7cm               b) 1 = (2) 7cm              c) 1 = (3) 7cm.