Đăng ký

Giải câu 6 Trang 9 - Sách giáo khoa Vật lí 6

(1) - độ dài;                               (5) - ngang bằng với;

(2) - giới hạn đo;                       (6) - vuông góc;

(3) - độ chia nhỏ nhất;               (7) - gần nhất. 

(4) - dọc theo;