Đăng ký

Giải câu 10 Trang 11- Sách giáo khoa Vật lí 6

Học sinh tự kiểm tra.