Đăng ký

Giải câu 5 Trang 9 - Sách giáo khoa Vật lí 6

Nếu đầu cuối của vật không ngang bằng (trùng) với vạch chia, thì đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia gần nhất với đầu kia của vật sẽ cho kết quả đo.