Đăng ký

Giải câu 8 Trang 10 - Sách giáo khoa Vật lí 6

Chọn C