Đăng ký

Giải câu 4 Trang 9 - Sách giáo khoa Vật lí 6

Để mắt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước ở đầu kia của vật.