Đăng ký

Giải bài 24-25.3 Trang 73- Sách bài tập Vật lí 6

- Do nước có sự co dãn vì nhiệt rất đặc biệt: Khi tăng nhiệt độ từ \(0^0C\) đến \(4^0C\) thì nước co lại chứ không nở ra; mặt khác nước đông đặc chỉ ở \(0^0C\). Do đó không dùng nước để chế tạo nhiệt kế vì nhiệt kế nước không thể đo được nhiệt độ từ \(4^0C\) xuống nhiệt độ âm.

- Rượu có nhiệt độ đông đặc rất thấp (\(-117^0C\)). Do đó dùng rượu để chế tạo nhiệt kế thì có thể đo được nhiệt độ ở các xứ lạnh (về mùa đông nhiệt độ ở các xứ lạnh có thể xuống đến âm \(40^0C\)).