Đăng ký

Giải câu 3 Trang 9- Sách giáo khoa Vật lí 6

Đặt thước đo dọc theo chiều dài cần đo, vạch số 0 ngang với một đầu của vật