Đăng ký

Giải câu 1 Trang 9 - Sách giáo khoa Vật lí 6

Học sinh tự ước lượng. Dùng thước để kiểm tra.