Đăng ký

Giải bài 2.1 trang 6- Sách bài tập Vật lí 8

Chọn C. km/h.