Đăng ký

Giải bài 2.12 trang 7- Sách bài tập Vật lí 8

a) Vận tốc của ô tô so với tàu hỏa khi ô tô chuyển động ngược chiều với tàu hỏa :

              54 + 36 = 90 (km/h)

b) Vận tốc của ô tô so với tàu hỏa khi ô tô chuyển động cùng chiều với tàu hỏa :

              54 - 36 = 18 (km/h)