Đăng ký

Giải câu 6 trang 10- Sách giáo khoa Vật lí 8

Vận tốc của tàu :

v = \(\dfrac{S}{t}\)\(\dfrac{54000m}{3600s}\) = 15 m/s

Vận tốc của tàu tính bằng đơn vị km/h lớn hơn vận tốc của tàu tính bằng đơn vị m/s ( 54 > 15 ). Tuy nhiên vận tốc của tàu không có gì khác nhau.