Đăng ký

Giải câu 5 trang 9- Sách giáo khoa Vật lí 8

Hướng dẫn :

Đổi đơn vị vận tốc của ô tô và xe đạp ra m/s từ đó so sánh vận tốc của ba chuyển động, vận tốc nào lớn hơn thì vật đó đi nhanh hơn.

Giải :

a) Vận tốc của ô tô là 36km/h có nghĩa là mỗi giờ ô tô đi được 36km.

Vận tốc của người đi xe đạp là 10,8 km/h có nghĩa là mỗi giờ người đi xe đạp đi được 10,8 km.

Vận tốc của một tàu hỏa là 10 m/s có nghĩa là mỗi giây tàu hỏa đi được 10m.

b) Muốn biết chuyển động nhanh hay chậm cần so sánh số đo vận tốc của các chuyển động trong cùng một đơn vị vận tốc

  Đổi vận tốc của ô tô ra đơn vị m/s :

  36 km/h = \(\dfrac{36km}{1h}\)=\(\dfrac{36000m}{3600s}\)= 10 m/s

  Đổi vận tốc của xe đạp ra đơn vị m/s :

10,8 km/h=\(\dfrac{10800m}{3600s}\)= 3 m/s

Vậy ô tô và tàu hỏa chuyển động nhanh như nhau ( vận tốc bằng nhau ). Xe đạp chuyển động chậm nhất (vận tốc xe đạp nhỏ nhất).