Đăng ký

Giải bài 2.10 trang 7- Sách bài tập Vật lí 8

- Vận tốc của tàu hỏa : v1 = 54km/h = \(\dfrac{54000m}{3600s}\) = 15m/s

- Vận tốc của chim đại bàng : v2 = 24m/s

- Vận tốc bơi của một con cá : v3 = 6000cm/phút = \(\dfrac{60m}{60s}\) = 1m/s

- Vận tốc quay của Trái Đất quanh Mặt Trời : v4 = 108000km/h.

     = \(\dfrac{108000000}{3600s}\) = 30000m/s

Vậy v3 < v2 < v4