Đăng ký

Giải câu 2 trang 8- Sách giáo khoa Vật lí 8

Cột 1 2 3 4 5
STT Họ và tên học sinh Quãng đường chạy s(m) Thời gian chạy t(s) Xếp hạng Quãng đường chạy trong 1 giây
1 Nguyễn An 60 10 3 6,00m
2 Trần Bình 60 9,5 2 6,32m
3 Lê Văn Cao 60 11 5 5,45m
Đào Việt Hùng 60 9 1 6,67m
5 Phạm Việt  60 10,5 4 5,71m