Đăng ký

Giải bài 2.9 trang 7- Sách bài tập Vật lí 8

Hướng dẫn :

Mỗi giờ ô tô đi được 40km , mô tô đi được 60km tức là mỗi giờ mô tô sẽ đi được nhiều hơn ô tô 20km.

Mô tô xuất phát sau 1 giờ tức là mô tô xuất phát khi ô tô đã đi được 40km.

Do đó sau 2 giờ , kể từ khi xuất phát , mô tô sẽ đuổi kịp ô tô.

Giải :

  Chọn C. 9h