Bài 1. Chuyển động cơ học - Vật lý lớp 8

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 1. Chuyển động cơ học được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài C1 trang 4 SGK Vật lí 8

chi tiết So sánh vị trí của ô tô, thuyền, đám mây với một vật nào đó đứng yên bên đường, bên bờ sông.

Bài C10 trang 6 SGK Vật lí 8

Khi vị trí của vật so với vật mốc thay đổi theo thời gian thì vật chuyển động so với vật mốc. Chuyển động và đứng yên có tính tương đối tuỳ thuộc vào vật được chọn làm mốc.

Bài C11 trang 6 SGK Vật lí 8

Khi vị trí của vật thay đổi so với vật mốc thay đổi theo thời gian thì vật chuyển động so với vật mốc.

Bài C2 trang 5 SGK Vật lí 8

Khi vị trí của vật so với vật mốc thay đổi theo thời gian thì vật chuyển động so với vật mốc. Chuyển động này gọi là chuyển động cơ học.

Bài C3 trang 5 SGK Vật lí 8

Khi vị trí của vật so với vật mốc không thay đổi theo thời gian thì vật đứng yên so với vật mốc.

Bài C4 trang 5 SGK Vật lí 8

Khi vị trí của vật so với vật mốc thay đổi theo thời gian thì vật chuyển động so với vật mốc.

Bài C5 trang 5 SGK Vật lí 8

Khi vị trí của vật so với vật mốc không thay đổi theo thời gian thì vật đứng yên so với vật mốc.

Bài C6 trang 5 SGK Vật lí 8

chi tiết 1 so với vật này 2 đứng yên.

Bài C7 trang 5 SGK Vật lí 8

chi tiết Hành khách ngồi trên toa tàu đang rời khỏi nhà ga thì hành khách chuyển động so với nhà ga nhưng lại đứng yên so với toa tàu.

Bài C8 trang 5 SGK Vật lí 8

Khi vị trí của vật so với vật mốc thay đổi theo thời gian thì vật chuyển động so với vật mốc. Chuyển động và đứng yên có tính tương đối tuỳ thuộc vào vật được chọn làm mốc.

Bài C9 trang 6 SGK Vật lí 8

Đường mà vật chuyển động vạch ra gọi là quỹ đạo của chuyển động. Tuỳ thuộc hình dạng quỹ đạo, người ta phân biệt chuyển động thẳng và chuyển động cong. Chuyển động tròn là một chuyển động cong đặc biệt.

Giải bài 1.1 trang 3- Sách bài tập vật lí 8

Chọn C. Ô tô chuyển động so với người lái xe.

Giải bài 1.10 trang 4- Sách bài tập Vật lí 8

Chọn D. Đối với hành khách đang ngồi trên máy bay thì sân bay đang chuyển động.

Giải bài 1.11 trang 4- Sách bài tập Vật lí 8

Khi ta nhìn xuống dòng nước lũ thì dòng nước được chọn làm mốc nên cầu chuyển động so với dòng nước và ta có cảm giác cầu trôi ngược lại.

Giải bài 1.12 trang 4- Sách bài tập Vật lí 8

Nam đúng, Minh sai. Mặc dù, khoảng cách từ em bé đến tâm đu quay không thay đổi nhưng vị trí của em bé luôn thay đổi so với tâm quay.

Giải bài 1.13 trang 5- Sách bài tập Vật lí 8

Cả Long và Vân đều nói đúng. Hai người có nhận xét khác nhau như vậy là vì hai người đã chọn các vật làm mốc khác nhau. Vật làm mốc của Long là một tàu khách đang chuyển động còn Vân chọn vật làm mốc là bến tàu.

Giải bài 1.14 trang 5- Sách bài tập Vật lí 8

Hướng dẫn : Nếu hai đoàn tàu chạy cùng chiều và nhanh như nhau thì hai đoàn tàu đứng yên so với nhau. Giải :   Cơ sở khoa học của cách xử lí thông minh của người lái tàu Boóc xép là :   Boóc xép hãm tàu của mình lại, rồi cho tàu chạy lùi, nhanh dần cho tới khi nhanh bằng các toa tàu nên mặc dù các

Giải bài 1.15 trang 5- Sách bài tập Vật lí 8

Chọn C. Xe này chuyển động so với xe kia

Giải bài 1.16 trang 5- Sách bài tập Vật lí 8

Chọn D. Vị trí của nó so với vật mốc không đổi.

Giải bài 1.17 trang 5- Sách bài tập Vật lí 8

Dựa vào tính tương đối của chuyển động. Thổi luồng gió vào máy bay đang đứng yên theo chiều ngược chiều chuyển động thực của máy bay nên nếu lấy luồng gió làm mốc thì máy bay sẽ chuyển động ngược lại . Do đó, ta vẫn thu được kết quả như trong thực tế.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 1. Chuyển động cơ học - Vật lý lớp 8 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!