Đăng ký

Giải bài 2.7 trang 6- Sách bài tập Vật lí 8

Số vòng quay của mỗi bánh xe trong một giờ là : n = \(\dfrac{v}{2 \pi R} \) 

Chọn C . n = \(\dfrac{54}{25.10^{-5}.2.3,14}\) = 34395