Đăng ký

Bài 38 trang 95 SGK Toán 9 tập 1

Đề bài

Hai chiếc thuyền A và B ở vị trí được minh họa như trong hình 48. Tính khoảng cách giữa chúng (làm tròn đến mét)

Hướng dẫn giải

+) Áp dụng tỉ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác vuông.

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\widehat {IKB} = {50^0} + {15^0} = {65^0}\)

\(∆IBK\) vuông tại \(I\) nên: \(IB = IK. tan IKB = 380 . tan 65° ≈ 814,9 (m).\)

\(∆IAK\) vuông tại \(I\) nên: \(IA = IK. tan IKA = 380 . tan 50° ≈ 452,9 (m).\)

Khoảng cách giữa hai thuyền là: \(AB = IB – IA ≈ 362 (m).\)

shoppe