Đăng ký

Bài 40 trang 95 SGK Toán 9 tập 1

Đề bài

Tính chiều cao của cây trong hình 50 (làm tròn đến đề - xi – mét)


Hướng dẫn giải

+) Chiều cao của cây bằng chiều cao của người quan sát + khoảng cách tử đỉnh đầu của người đó đến ngọn cây.

Lời giải chi tiết

 

Xét tam giác vuông ABC vuông tại A ta có: 

\(AC = AB.\tan {35^o} \approx 30.0,7 = 21\,m\)

Chiều cao của cây là:

\(A'C=AA' + AC≈ 1,7 + 21\)\(\, = 22,7 \,m=227\,dm.\)

shoppe