Đăng ký

Bài 35 trang 94 SGK Toán 9 tập 1

Đề bài

Tỉ số giữa hai cạnh góc vuông của một hình tam giác vuông bằng 19 : 28. Tìm các góc của nó.

Hướng dẫn giải

Áp dụng tỉ số lượng giác của góc nhọn: \(tan \alpha = \frac{cạnh \, \, đối}{cạnh \, \, kề}.\)

Lời giải chi tiết

Gọi \(α\) là góc nhọn của tam giác vuông đó, theo đề bài ta có:

\(tg\alpha  = {{19} \over {28}} \approx 0,6786 \Rightarrow \alpha  \approx {34^0}10'\)

Vậy các góc nhọn của tam giác vuông đó có độ lớn là:

\(α ≈ 34°10’;\, \,  β ≈ 90° - 34°10’ = 55°50’.\)