Đăng ký

Giải bài 42 trang 96 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

    Ở một cái thang dài 3m người ta ghi: "Để đảm bảo an toàn khi dùng thang, phải đặt thang này tạo với mặt đất một góc có độ lớn từ \(60^0\)  đến \(70^0\)". Đo góc thì khó hơn đo độ dài. Vậy hãy cho biết: Khi dùng thang đó chân thang phải đặt cách tường khoảng bao nhiêu mét để đảm bảo an toàn?

Hướng dẫn giải

   Hướng dẫn: 

   Vẽ hai tam giác vuông có độ dài cạnh huyền là 3m. Một tam giác vuông có góc \(60^0\), một tam giác vuông có góc \(70^0\). Độ dài cạnh kề của góc \(60^0\) và \(70^0\) là khoảng cách từ chân thang đến trường.

    

   Giải: 

 Gọi x là khoảng cách từ chân thang đến tường.

 x= BC.

 Trong hình a) : \( x \leq 3.cos 60^0 \leq 1,5 (m)\)

 Trong hình b) \(x \geq 3.cos 70^0 \geq 1,0(m)\)

  Vậy: \( 1,0(m) \leq x \leq 1,5(m)\)

 Chân thang đặt cách tường trong khoảng từ 1m đến 1,5 m.