Đăng ký

Giải bài 40 trang 95 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

   Tính chiều cao của cây trong hình 50 (làm tròn đến đề-xi-mét)

Hướng dẫn giải

    Giải: 

BC= AC.\(tg35^0 =30. \ tg35^0 \approx 21(m)\)

 Chiều cao của cây: 

BH= BC+ Ch =21+ 1,7=22,7(m)