Bài 5. Bảng Căn bậc hai - Toán lớp 9

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 5. Bảng Căn bậc hai được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 38 trang 23 SGK Toán 9 tập 1

+ Sử dụng quy tắc làm tròn số:        Nếu chữ số đầu tiên bỏ đi nhỏ hơn 5 thì ta giữ nguyên các chữ số còn lại.        Nếu chữ số đầu tiên bỏ đi lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cộng thêm 1 vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại. + Sử dụng định lí so sánh hai căn bậc hai:               a < b Lef

Bài 39 trang 23 SGK Toán 9 tập 1

+ Sử dụng quy tắc làm tròn số:        Nếu chữ số đầu tiên bỏ đi nhỏ hơn 5 thì ta giữ nguyên các chữ số còn lại.        Nếu chữ số đầu tiên bỏ đi lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cộng thêm 1 vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại. + Sử dụng định lí so sánh hai căn bậc hai:               a < b Lef

Bài 40 trang 23 SGK Toán 9 tập 1

+ Sử dụng định lí so sánh hai căn bậc hai:               a < b Leftrightarrow sqrt{a} < sqrt{b},   với a, b ge 0. + Sử dụng quy tắc làm tròn số:        Nếu chữ số đầu tiên bỏ đi nhỏ hơn 5 thì ta giữ nguyên các chữ số còn lại.        Nếu chữ số đầu tiên bỏ đi lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta c

Bài 41 trang 23 SGK Toán 9 tập 1

+ sqrt{ab}=sqrt{a}.sqrt{b},   với a, b ge 0. LỜI GIẢI CHI TIẾT Ta có: + sqrt {911,9} =sqrt {9,119.100}=sqrt{9,119}.sqrt{100}                    =sqrt{9,119}.sqrt{10^2}=sqrt{9,119}.10                     approx 3,019.10=30,19. + sqrt {91190} =sqrt {9,1190.10000}=sqrt{9,119

Bài 42 trang 23 SGK Toán 9 tập 1

+ sqrt{a^2}=|a|. + Sử dụng quy tắc làm tròn số:        Nếu chữ số đầu tiên bỏ đi nhỏ hơn 5 thì ta giữ nguyên các chữ số còn lại.        Nếu chữ số đầu tiên bỏ đi lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cộng thêm 1 vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại. LỜI GIẢI CHI TIẾT a {x^2} = 3,5 Leftrightarrow

Bảng căn bậc hai lớp 9

BẢNG CĂN BẬC HAI LỚP 9 Trong bài viết này CUNGHOCVUI sẽ giới thiệu tới các bạn một nội dung học rất quan trọng và bổ ích về BẢNG CĂN BẬC 2! I. CĂN BẬC HAI 1. KHÁI NIỆM Đối với một số nguyên dương ta dễ dàng lấy được căn bậc 2 của nó. sqrt a^2=a 2. TÍNH CHẤT Không xác định được căn bậc 2 đối với

Giải bài 38 trang 23 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

 Hướng dẫn: Tìm căn bậc hai của a, 1< a< 100  Ví dụ tìm  sqrt{1,68} taij giao cuả hàng 1,6 và cột 8 ta thấy số 1,296. Vậy  sqrt{1,68} approx 1,296    Tìm căn bậc hai của a, a > 100.  Ví dụ  sqrt{1680}=sqrt{16,8}.sqrt{100}=10.sqrt{16,8}  Tra bảng, ta nhân được sqrt{16,8 } approx 4,0

Giải bài 39 trang 23 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

  Hướng dẫn: Tìm căn bậc hai của a, 1< a< 100  Ví dụ tìm  sqrt{1,68} taij giao cuả hàng 1,6 và cột 8 ta thấy số 1,296. Vậy  sqrt{1,68} approx 1,296    Tìm căn bậc hai của a, a > 100.  Ví dụ  sqrt{1680}=sqrt{16,8}.sqrt{100}=10.sqrt{16,8}  Tra bảng, ta nhân được sqrt{16,8 } approx 4,

Giải bài 40 trang 23 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

      HƯỚNG DẪN:   Tìm căn bậc hai của a, 1< a< 100  Ví dụ tìm  sqrt{1,68} taị giao cuả hàng 1,6 và cột 8 ta thấy số 1,296. Vậy  sqrt{1,68} approx 1,296    Tìm căn bậc hai của a, a > 100.  Ví dụ  sqrt{1680}=sqrt{16,8}.sqrt{100}=10.sqrt{16,8}  Tra bảng, ta nhân được sqrt{16,8 } appr

Giải bài 41 trang 23 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

sqrt{91190} ;  = sqrt{9,119.100}=10.sqrt{9,119} approx 30,19 sqrt{91190}= sqrt{9,119.10000}=100.sqrt{9,119} approx 301,9 sqrt{0,09119 }= sqrt{frac{9,119}{100}}=frac{sqrt{9,119} }{sqrt{100 }} =frac{sqrt{9,119} }{10 } approx 0, 3019 sqrt{0,0009119 }= sqrt{frac{9,119}{1000

Giải bài 42 trang 23 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

   GIẢI:     a x^2 = 3,5 Leftrightarrow x= pm sqrt{3,5}  vậy phương trình có nghiệm:  x1 approx 1,871; x2 approx 1,871    b x^2= 132 Leftrightarrow x = pm sqrt{132} vậy phương trình có nghiệm:  x1 approx 11,49; x2 approx 11,49

Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 21 SGK Toán 9 Tập 1

a sqrt {9,11}  = 3,018                                 b sqrt {39,82}  = 6,310

Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 22 SGK Toán 9 Tập 1

a sqrt {911}  = sqrt {9,11}  times sqrt {100}  = 3,018 times 10 = 30,18                  b sqrt {988}  = sqrt {9,88}  times sqrt {100}  = 3,143 times 10 = 31,43

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 5. Bảng Căn bậc hai - Toán lớp 9 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!