Đăng ký

Bài 111 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

Tính các tổng sau:

a) \( [(-13) + (-15)] + (-8) \)

b) \(  500 – (-200) – 210 - 100\)

c) \( –(-129) + (-119) - 301 + 12\)

d) \( 777 – (-111) –(-222) + 20\)

Hướng dẫn giải

Lưu ý: - (-a) = a

- a  + (-b) = - (a + b)

Lời giải chi tiết

 a)  [(-13) + (-15)] + (-8)

shoppe