Đăng ký

Giải bài 116 trang 99 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài
 Tínha) (-4).(-5).(-6) b) (-3 + 6).(-4)c) (-3 - 5) .(-3 + 5) d) (-5 - 13):(-6)
Hướng dẫn giải

   a) (-4).(-5).(-6)= -120

   b) (-3+6)(-4)=3.(-4)=-12

   c) (-3-5).(-3+5)=(-8).2=-16;

   d) (-5-13):(-6) = (-18):(-6) = 3.