Đăng ký

Giải bài 108 trang - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Cho số nguyên a khác 0. So sánh -a với a, -a với 0.

Hướng dẫn giải

  Hướng dẫn

Xét hai trường hợp a> 0 và a< 0;

 Giải: 

  A khác 0 thì a có thể là số nguyên dương hoặc số nguyên am.

 Nếu a là số nguyên dương ( a>0) thì -a<0 và -a<a.

 Nếu a là số nguyên âm ( a<0) thì -a>0 và -a>a

shoppe