Đăng ký

Giải bài 113 trang 99 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

   Đố: Hãy điền các số 1; -1; 2; -2; 3; -3 vào các ô trống ở hình vuông bên (mỗi số vào một ô) sao cho tổng ba số trên mỗi dòng, mỗi cột hoặc mỗi đường chéo đều bằng nhau.

                                    Giải bài 113 trang 99 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Hướng dẫn giải

   Hướng dẫn:

 Tổng tất cả 9 số ở 9 ô của hình vuông là 9

 Suy ra tổng 3 số ở mỗi dòng, mỗi cột mỗi đường chéo là 3.

   Giải:

 Tổng tất cả 9 số ở 9 ô của hình vuông là:

 4+0+5+1+(-1) +2+(-2)+3+(-3) =9 

 Vậy tổng 3 số ở mỗi dòng, mỗi cột, mỗi đường chéo là 3.

 Từ đó suy ra cách điền:

 Ở cột 3 dòng 1 là 3-5-0 = -2

 Ở cột 2 dòng 3 là 3-4-0 = -1...

Ta có bảng sau: 

   

2 3 2
-3 1 5
4 -1 0