Đăng ký

Giải bài 121 trang 100 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Đố: Hãy điền các số nguyên thích hợp vào các ô trống trong bảng dưới đây sao cho tích của ba số ở ba ô liền nhau đều bằng 120:

Giải bài 121 trang 100 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Hướng dẫn giải

   Giải:

   Xét 4 ô đầu tiên từ trái sang.

   Xét 4 ô đầu tiên từ trái sang.

  Ta có a.b.6= b.6.c (=120) suy ra a=c.

  Do đó ta có nhận xét: vì tích của 3 số ở 3 ô liền nhau đều bằng 120 nên các số ở cách hai ô đều bằng nhau.

  Từ nhận xét này, ta điền các số 6 và -4, sau đó điền số -5( để được tích (-4)(-5).6= 120

  Ta được bảng sau:

 

-4 -5 6 -4 -5 6 -4 -5 6 -4 -5