Đăng ký

Bài 115 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

Tìm a ∈ Z, biết:

a) |a| = 5               b) |a| = 0                  

c) |a| = -3              d) |a| = |-5|          

e) -11|a| = -22

Hướng dẫn giải

Giá trị tuyệt đối của số 0  là số 0.

Giá trị tuyệt đối của một số nguyên dương là chính nó.

Giá trị tuyệt đối của một số nguyên âm là số đối của nó (và nó là một số nguyên dương).

Hai số đối nhau thì có giá trị tuyệt đối bằng nhau.

Lời giải chi tiết

shoppe