Đăng ký

Giải câu 6 Trang 49 - Sách giáo khoa Vật lí 6

     Để làm giảm lực kéo ở hình 15.1 ta có thể rời giá đỡ làm điểm tựa  \(O\) gần ống bê tông hơn hoặc dùng đòn dài hơn vì đoạn  \(OO_2\) càng lớn hơn đoạn  \(OO_1\) thì lực kéo càng giảm.