Đăng ký

Giải bài 15.4 Trang 49 - Sách bài tập Vật lí 6

     Dùng thìa sẽ dễ mở nắp hộp hơn.

     Vì khoảng cách từ điểm tựa (cạnh của hộp) đến điểm tác dụng lực của vật (chỗ nắp hộp đè lên thìa hoặc đồng xu) khi dùng thìa và khi dùng đồng xu là như nhau, nhưng khoảng cách từ điểm tựa (cạnh của hộp) đến điểm tác dụng lực của người (chỗ tay cầm) ở thìa lớn hơn ở đồng xu.