Đăng ký

Giải bài 15.1 Trang 49 - Sách bài tập Vật lí 6

Các từ cần điền là:

a) điểm tựa, các lực;               b) về lực.