Đăng ký

Giải bài 15.3 Trang 49 - Sách bài tập Vật lí 6

Trong các vật là đòn bẩy trên, dùng dao xén giấy và cái thìa nậy nắp hộp là được lợi về lực hơn.