Đăng ký

Giải câu 4 Trang 49 - Sách giáo khoa Vật lí 6

     Hướng dẫn:

     Một số dụng cụ sử dụng đòn bẩy trong cuộc sống: cái kéo, cái kìm, cái bóc vỏ, bập bênh, cái xẻng, xe cút kít, bật nắp chai, dập ghim,...