Đăng ký

Giải bài 15.14 Trang 52 - Sách bài tập Vật lí 6

Gợi ý: Lực kéo của tay người ở hình 15.9a có cường độ lớn hơn.