Đăng ký

Giải câu 5 Trang 49 - Sách giáo khoa Vật lí 6

Điểm tựa  \(O\), điểm tựa tác dụng lực  \(O_1,O_2\) của các lực  \(F_1,F_2\) trên đòn bẩy như hình vẽ.