Đăng ký

Giải bài 15.5 Trang 50 - Sách bài tập Vật lí 6

Những đòn bẩy có trong cơ thể con người là: bàn tay, bàn chân, cánh tay, đùi,...