Đăng ký

Giải bài 15.7 Trang 50 - Sách bài tập Vật lí 6

Chọn D. Dụng cụ mắc ở đầu cột cờ dùng để kéo cờ lên và hạ cờ xuống.