Đăng ký

Giải câu 2 Trang 48 - Sách giáo khoa Vật lí 6

Học sinh tự thực hành theo nhóm.